Naturol Szerelemre hangolva illóolaj keverék 10 ml

Naturol Szerelemre hangolva illóolaj keverék 10 ml

Cikkszám:
202200101
1 749 Ft

15 000 Ft felett ingyenes a kiszállítás!

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

Ajánlott termékek

Romantikus illatkompozíció a meghitt és bensőséges pillanatok megteremtéséhez. A „Szerelemre hangolva” keverékből néhány csepp a párologtatóba segíthet ösztönözni és felerősíteni a szerelem, az intimitás és a bizalom légkörét.

Alkalmazása:

  • párologtatáshoz

 

Figyelmeztetés! Gyermekek elől gondosan zárja el! Fontos: Csak külsőleg alkalmazzuk! Használat előtt végezzünk allergia próbát bőrünkön! Alkalmazása a mellékelt tájékoztató szerint!

Veszély! Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Súlyos szemkárosodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Lenyelés esetén azonnal forduljon Toxikológiai Központhoz/orvoshoz. Tilos hánytatni. Szembe kerülés esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Ha bőrre kerül: Lemosás bő vízzel. Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

 

Biztonsági figyelmeztetés!

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Bőrirritáló hatású.

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Súlyos szemirritációt okoz.

Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Használat előtt ismerje meg az anyagra vonatkozó különleges utasításokat.

Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg
nem értette
.

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol
tartandó. Tilos a dohányzás.

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. TILOS hánytatni.

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.

Bőrirritáció vagy –kiütések megjelenése esetén orvosi ellátást kell kérni.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Az esetlegesen bentlévő kontaktlencsét lehetőleg vegye ki. Végezze tovább az öblítést.

Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Orvosi ellátást kell kérni.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben.

EUH208 „(Linalil-acetát, nerolidol, eugenol, farnezol)-t tartalmaz. Allergiás reakciót
válthat ki.”
A termék nem tartalmaz PBT, vPvB komponenst és nanorészecskéket.

VESZÉLY

Belégzésre ártalmas
Irritáló
Tűzveszély
Veszélyes a környezetre