Nyereményjáték

 

VEGAN SPORT PROTEIN NYEREMÉNYJÁTÉK – FACEBOOK

 

Írd meg nekünk kommentben, hogy milyen vegán ételt készítenél proteinjeinkből és nyerj egy Raw Sport Vegan Protein ajándékcsomagot!

Játszani itt tudsz:

https://www.facebook.com/vegansportprotein

Játékszabályzat:

Vegan Sport Protein Nyereményjáték 2021. január 22.

Játék szervezője: Biopont Kft. Székhelye: 2451 Ercsi, Biopont u. 1.

Szervező végzi a Vegan Sport Protein Facebook Nyereményjáték január 21. elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

I. A játék meghatározása:

Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) regisztrált felhasználói felületén (a továbbiakban Szervezői Facebook oldal) Vegan Sport Protein Nyereményjáték bejegyzéshez kommentelők között 1 db ajándékcsomagot sorsol ki egy fő  részére.

II. A Játékban való részvétel feltételei:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amelyből megállapítható a személye és a kora. A játékban kizárólag nagykorú személyek vehetnek részt.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.biopont.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

III. A Játék menete

A Játékosnak kommentben válaszolnia kell a posztban feltett kérdésre. A kommentelők  között Szervező ajándékcsomagot sorsol ki. A nyertes felhasználó nevét a Szervező a játék poszt alatti kommentben írja ki a sorsolás napján. A nyertes felhasználó üzenetet küld a Szervezőnek Vegan Sport Protein Facebook oldalon, és az adategyeztetések után a nyeremény ajándékcsomagot a Szervező postai úton juttatja el a nyerteshez az általa megadott címre a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül.  A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

Adatvédelmi nyilatkozat

IV. A sorsolás módja

Facebook Nyertes alkalmazás https://socialwinner.besocial.hu oldalon keresztül

V. Játék időtartama

Játék kezdete: 2021. 01. 22.

Játék vége: 2021. 01. 26. éjfél

Eredményhirdetés: 2021. 01. 27. poszt alatti kommentben

VI. A fehérje ajándékcsomag  tartalma
-1 db Raw Sport Vegán Protein vad bogyós ízű fehérje 33 g
-1 db Raw Sport Vegán Protein toffee fudge ízű fehérje 33 g
-1 db Raw Sport Vegán Protein vanília-fahéj ízű 33 g
-1 db Raw Sport Vegán Protein csokoládé-vanília ízű 33 g
-1 db Raw Sport shaker

VII. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook platform üzemeltetőjét Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2021. 01. 21.

 

24 ÉVES A BIOPONT

SZÜLETÉSNAPI FOTÓPÁLYÁZAT (MEGHOSSZABBÍTVA) – FACEBOOK JÁTÉK

 

Születésnapunk alkalmából egy fotópályázattal szeretnénk kedveskedni Nektek és ezúttal 24 db szerencsés nyertest fogunk kisorsolni!

Már 24 éve szenvedélyesen elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy termékeinkkel teljesebbé tegyük az emberek életét, elősegítsük a tudatos táplálkozást és a fenntartható fejlődést. Mindezt pedig most Veletek együtt szeretnénk megünnepelni egy nyereményjátékkal és megköszönni, hogy ennyi ideje velünk vagytok!

Pályázóként értékes Biopont ajándékcsomagot nyerhetsz, ráadásul ez alkalommal 24 nyertest fogunk kisorsolni! A részvételhez nincs más dolgod, mint:

  1. Szabadon engedve kreativitásodat megjeleníteni a 24-es számot - azt, hogy milyen anyago(ka)t használsz, hogyan és milyen formában, teljesen rád bízzuk. Hagyd bátran szárnyalni a fantáziádat!
  2. Lefotózni az alkotásodat.
  3. A bejegyzés alatt kommentben feltölteni a fotót.

 

Játszani itt tudsz:

https://www.facebook.com/Biopont


Játékszabályzat:
Biopont Születésnapi Fotópályázat 2021. január 18.
Játék szervezője: Biopont Kft. Székhelye: 2451 Ercsi, Biopont u. 1.
Szervező végzi a Biopont Születésnapi Fotópályázat Január 18. elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.
 
I. A játék meghatározása:
Szervező fotópályázatot hirdet melyben vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) regisztrált felhasználói felületén (a továbbiakban Szervezői Facebook oldal) Biopont Születésnapi Fotópályázat bejegyzés alá kommentben saját készítésű fotót feltöltők között 24 db ajándékcsomagot sorsol ki 24 fő részére. Egy felhasználó több képpel is pályázhat, de csak eggyel nyerhet.
 
II. A Játékban való részvétel feltételei:
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amelyből megállapítható a személye és a kora. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.biopont.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást. A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes.

A Nyereményjátékból történő kizárás esetei

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem tekinti érvényesnek, és törli azt a kommentet, ezáltal automatikusan kizárva a Nyereményjátékból azok közzétevőit, amelyek:

• bármilyen okból jogszabályba ütköznek;

• káromkodást tartalmaznak;

• megbotránkoztató tartalmúak;

• obszcén, agresszív, fenyegető stílusúak;

• pornográf vagy szexuális tartalmúak;

• bármely személlyel, a Szervezővel, vagy annak termékeivel kapcsolatosan sértő, vagy nem megfelelő hangvételű tartalommal rendelkeznek;

• bármely résztvevőre vagy harmadik személyekre nézve sértőek;

• harmadik személyek személyes adatait jelenítik meg, illetve szerzői vagy egyéb érdekeit sértik;

• más, a Szervezőtől eltérő brandet vagy márkát jelenítenek meg;

• reklámot hordoznak, vagy arra utalnak;

• más honlapra irányítanak;

• a Szervező szubjektív megítélése alapján nem illeszkednek a Nyereményjáték koncepciójába.

 

Kizárásra kerülnek továbbá azok, akikre igaz az alábbiak bármelyike:

  • bármilyen fórumon (offline vagy online), vagy a Játékkal kapcsolatos üzenőfali posztban a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit sértik, vagy
  • bármely más Játékos emberi méltóságát sértő megjegyzést tesznek,
  • sportszerűtlen, etikátlan módszerekkel vesznek részt a Nyereményjátékban.III. A Játék menete
A Játékosnak kommentben fel kell töltenie a nyereményjáték bejegyzésében található utasításoknak megfelelően egy saját készítésű fotót. A kommentelők között Szervező ajándékcsomagokat sorsol ki. A nyertes felhasználók nevét a Szervező a játék poszt alatti kommentben írja ki a sorsolás napján. A nyertes felhasználók üzenetet küldenek a Szervezőnek Biopont Facebook oldalon, és az adategyeztetések után a nyeremény ajándékcsomagokat a Szervező postai úton juttatja el a nyertesekhez az általuk megadott címre a Játék lezárását és a címegyeztetést követő 30 napon belül.  A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.
 
Adatvédelmi nyilatkozat
 
IV. A sorsolás módja
Facebook Nyertes alkalmazás https://socialwinner.besocial.hu oldalon keresztül
 
V. Játék időtartama
Játék kezdete: 2021. 01. 18.
Játék vége: 2021. 01. 31. éjfél
Eredményhirdetés: 2021. 02. 01. poszt alatti kommentben
 
VI. A nyeremény ajándékcsomag tartalma:

1 db Extrudált kölesgolyó, enyhén sós BIO 100 g

1 db Extrudált kölesgolyó, földimogyorós BIO 75g

1 db Extrudált kölesgolyó, kakaós BIO 60 g

1 db Extrudált kölesgolyó, fahéjas BIO 60 g

1 db Extrudált Rizsgolyó spenóttal és póréhagymával (gluténmentes) BIO 60 g

1 db Extrudált Rizsgolyó szilvával és fahéjjal (gluténmentes) BIO 55 g

1 db Extrudált Barna Rizsgolyó, enyhén sós (gluténmentes) BIO 100 g

1 db Gluténmentes sóspálcika (dekor-sós) BIO 45g

1 db Gluténmentes sóspálcika BIO 45g

1 db Kókuszos szelet BIO 40 g

1 db Fehércsokoládéval bevont Extrudált Kukorica, gluténmentes BIO 60 g

 

VII. Egyéb rendelkezések
A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.
Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook platform üzemeltetőjét Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.
Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.
A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2021. 01. 18.

 

 

VEGAN SPORT PROTEIN NYEREMÉNYJÁTÉK – INSTAGRAM

 

I. A Szervező és lebonyolító

Szervező: Biopont Kft. (a továbbiakban Szervező)

székhelye: 2451 Ercsi Biopont u. 1.

cégjegyzékszáma: 01-09-027072

Szervező végzi a Vegansportprotein Instagram nyereményjáték elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

A nyertes sorsolását, kiértesítését és a nyeremény kiosztását a Szervező kezeli. A résztvevők személyes adatainak feldolgozása, az adatok egyeztetése a Szervező által fog történni.

II. A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A játékban történő részvétel önkéntes. A játékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet.

A Játékban nem vehetnek részt Szervező, továbbá a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az egyéb, a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói.

A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

III. A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a II. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.biopont.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

A jelen szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

 

IV. A játék időtartama

A játék kezdete: 2021.01.15 péntek
A játék vége: 2021.01.20 szerda éjfél
Sorsolás: 2021.01.21. csütörtök poszt alatti kommentben

 

V. A játékra való jelentkezés módja

A Játék meghirdetése a Vegansportprotein Instagram közösségi portál felületén történik. A Játékban annak időtartama alatt azon cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személyek vehetnek részt, akik a játékhoz tartozó, 2021.01.15-én közzétett posztot kedvelik, „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakítanak ki a Vegansportprotein Instagram oldalával (@vegansportprotein) és a poszt alatt meghatározott módon kommentben 2 ismerősüket taggelik. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

VI. A Vegan Protein nyeremény ajándékcsomag tartalma:

-1 db Raw Sport Vegán Protein vad bogyós ízű fehérje 33 g
-1 db Raw Sport Vegán Protein toffee fudge ízű fehérje 33 g
-2 db Raw Sport Vegán Protein vanília-fahéj ízű 33 g
-1 db Raw Sport Vegán Protein csokoládé-vanília ízű 33 g
-1 db Raw Sport shaker

VII. A sorsolás módja

A nyertes sorsolása a https://commentpicker.com/instagram.php oldalon keresztül történik.

A nyertes felhasználó nevét a Szervező a játék poszt alatti kommentben írja ki a sorsolás napján. A kapcsolatfelvételt a nyertes személynek kell kezdeményeznie, majd az adategyeztetések után a nyeremény ajándékcsomagot a Szervező postai úton juttatja el a nyerteshez az általa megadott címre a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül.  A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

VIII. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét Instagram, LLC-t (1601 Willow Rd., Menlo Park California 94025, USA) teljes mértékben felmentik

minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – az Instagram Platform használatán túl –nem

áll kapcsolatban az Instagram-mal, a promóciót az Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat az Instagram és Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

 

Budapest, 2021. január 15.

 

 

 

JANUÁRI NYEREMÉNYJÁTÉK – NYERJ NATUROL ILLÓOLAJ CSOMAGOT

 

Itt az ideje 2021 első nyereményjátékának, amelyben arra vagyunk kíváncsiak, hogy Te melyik illóolajat használod télen a legtöbbet, és miért?

Játszani itt tudsz:
https://www.facebook.com/NaturolAromatherapy

Játékszabályzat:
Naturol Nyereményjáték 2021. január 13.
Játék szervezője: Biopont Kft. Székhelye: 2451 Ercsi, Biopont u. 1.
Szervező végzi a Naturol Facebook Nyereményjáték január 13. elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

I. A játék meghatározása:
Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) regisztrált felhasználói felületén (a továbbiakban Szervezői Facebook oldal) Naturol bejegyzéshez kommentelők között ajándékcsomagot sorsol ki egy fő  részére.
II. A Játékban való részvétel feltételei:
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amelyből megállapítható a személye és a kora. A játékban kizárólag nagykorú személyek vehetnek részt.A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.biopont.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.
 
III. A Játék menete
A Játékosnak kommentben válaszolnia kell a posztban feltett kérdésre. A kommentelők között Szervező ajándékcsomagot sorsol ki. A nyertes felhasználó nevét a Szervező a játék poszt alatti kommentben írja ki a sorsolás napján. A nyertes felhasználó üzenetet küld a Szervezőnek Naturol Facebook oldalon, és az adategyeztetések után a nyeremény ajándékcsomagot a Szervező postai úton juttatja el a nyerteshez az általa megadott címre a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül.  A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.
 
Adatvédelmi nyilatkozat
 
IV. A sorsolás módja
Facebook Nyertes alkalmazás https://socialwinner.besocial.hu oldalon keresztül
 
V. Játék időtartama
Játék kezdete: 2021. 01. 13.
Játék vége: 2021. 01. 20. éjfél
Eredményhirdetés: 2021. 01. 21. poszt alatti kommentben
 
VI. Az ajándékcsomag tartalma
1 db Naturol Kubeba olaj 10 ml
1 db Naturol Kakukkfű olaj 10 ml
1 db Naturol Citrom olaj 10 ml
1 db Naturol Szegfűszeg olaj 10 ml
1 db Naturol XXL Teafa olaj 20 ml

VII. Egyéb rendelkezések
A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.
Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook platform üzemeltetőjét Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.
A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2021. 01. 13.