Naturol Jóga olaj 10 ml

Naturol Jóga olaj 10 ml

Cikkszám:
202200098
1 699 Ft

15 000 Ft felett ingyenes a kiszállítás!

5
Átlag: 5 (1 szavazat)

Ajánlott termékek

A Jóga illóolaj keverékben az indiai citromfű-, a mandarin-, a narancs- és a cédrus illóolaj vidám, friss és energikus illata harmonizál egymással. Segít meghitt, nyugodt légkört teremteni és ráhangolódni a mozgásra, az ászanák gyakorlására és az elmélyült meditációra.

Alkalmazása:

  • párologtatáshoz
  • bázisolajba cseppentve (pl. mandula) a bőrbe masszírozva

 

Figyelmeztetés! Gyermekek elől gondosan zárja el! Óvja a szemét! Tárolja hűvös helyen! Alkalmazása a mellékelt tájékoztató szerint!

 

Biztonsági figyelmeztetés!

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Bőrirritáló hatású.

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Súlyos szemirritációt okoz.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Hőtől, forró felülettől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó. A dohányzás tilos.

Kerülje a gőzök/permet belélegzését.

Szennyezett munkaruhát tilos kivinni a munkahely területéről.

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. TILOS hánytatni.

HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal.

SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Azonnal forduljon szemészhez/orvoshoz.

Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: orvosi ellátást kell kérni.

Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/országos előírásoknak megfelelően.

(Citronellal, citronellol, pinének)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

A termék nem tartalmaz  PBT, vPvB komponenst és nanorészecskéket.

VESZÉLY

Belégzésre ártalmas
Irritáló
Tűzveszély
Veszélyes a környezetre