ÁSZF

ÁSZF

Vásárlási feltételek - Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2018.05.25-tól

Általános Szerződési Feltételek

Szerződés

Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás (egy ikonra klikkelés) formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

A szerződés kötés nyelve a magyar.

A Biopont webshopban történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

Szerződő felek A http://www.biopont.com vagy http://www.biopont.hu webcímen történő megrendeléssel jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződés jön létre a BIOPONT KFT. (továbbiakban: szolgáltató) és a megrendelést leadó személy, mint vevő (továbbiakban vásárló) között. A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben foglaltakat.

Az adásvételi szerződés létrejötte

Szolgáltató a rendelés leadása után 3 órán belül de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld vevőnek, mely tartalmazza a rendeléssel kapcsolatos információkat. Amennyiben a visszaigazolás elmarad, vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Szolgáltató a Vásárlót az ajánlat elfogadásáról és az adásvételi szerződés létrejöttéről a megrendelés kiszállítását megerősítő e-mailben tájékoztatja legkésőbb a megrendelés megérkezésének visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül.
A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a megrendelés megérkezésének visszaigazolásától számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül a kiszállítás megkezdéséről nem kap visszaigazolást.

A Szerződés alapján a Szolgáltató köteles a megrendelt terméket a Vásárlónak eladni és annak a Vásárló részére történő kiszállításáról gondoskodni, a Vásárló pedig köteles a vételárat és a szállítási költséget Szolgáltató részére megfizetni és a terméket átvenni.

A Vásárló a megrendelt termék felett tulajdonosként a termék komissiózásának napján jogosult rendelkezni.
A Szerződés megszűnik a Szolgáltató és a Vásárló szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésével. A Szerződést megszünteti, ha a Szolgáltató vagy a Vásárló elállási jogát gyakorolja.

Ha a megrendelt termék a kiszállítás időpontjában nincs készleten és a Vásárló a hiányzó terméken kívül további terméket nem rendelt, úgy a Szolgáltató törli a megrendelést. Ha a megrendelt termékek közül a kiszállítás időpontjában egy vagy több termék nincs készleten, akkor a Szolgáltató a szállítható termékeket küldi meg a Vásárló részére. A Szolgáltató a nem szállítható termékekről, valamint a megrendelés esetleges törléséről a megrendelés megérkezésének visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló a nem szállítható termék vételárát már megfizette, azt a Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti a Vásárló részére.

A Biopont Kft. webshop által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint a Vásárló és a Szolgáltató közötti Szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Vásárló tudomásul vegye és – az erre szolgáló jelölőnégyzetek kipipálása útján – kifejezetten elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető az alábbi oldalról: Adatkezelési Tájékoztató.


 

Megrendelés

A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a szolgáltató jogosult törölni.

A megrendelésről a Szolgáltató a vásárló részére e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb erre az azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló a szolgáltatóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még csak a vásárló megrendelésének megérkezését igazolja, és nem jelenti azt, hogy a termék kapható.

A vásárló a megrendelés feladásával hozzájárul a megrendelésével kapcsolatos E-számla kiállításához és annak a vásárlóhoz való elektronikus továbbításához.

Rendelési információk

A vásárlás regisztráció nélkül nem lehetséges. Amennyiben a vásárló előzetesen nem regisztrált, rendelés feladásával adatai a szolgáltató adatbázisában automatikusan rögzítésre kerülnek.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 18 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 - 5 munkanapon belül, amennyiben az adott termék vagy szolgáltatás lapján külön erre vonatkozólag eltérés nincs feltüntetve. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor! Amennyiben egy rendelésben minimális változtatást végre kell hajtani a vásárló kérésére, akkor ezt a Szolgáltató vállalja. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Vevőnek új rendelést kell feladnia.

Rendelés menete

 1. Regisztráció
 2. Válassza ki a termékeket, melyeket meg szeretne vásárolni és tegye be őket a kosárba, a ˝kosárba˝ gomb segítségével.
 3. A kosár oldalon módosíthatja a rendelés tételeit és azok mennyiségét, majd a „fizetés” gomb segítségével a pénztárba jut.
 4. A fizetés oldalon megadhatja a fizetési adatait és fizetési módot választhat.
 5. Válasszon szállítási módot.
 6. A rendelés áttekintése oldalon ellenőrizze a rendelés adatait, ha mindent rendben talál kattintson a „megrendelem” gombra, ezzel véglegesítve a rendelést.
 7. Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén.
 8. A kiszállítás részleteiről és állapotáról logisztikai partnerük (GLS) sms illetve e-mail értesítést küld.


 

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés

esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási

határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor. Ön az elállási jogát a szerződés

megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az impresszum és a kapcsolatok menüben felsorolt elérhetőségek valamelyikére. Elállási szándékát telefonon is bejelentheti. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a termékeket. Elállás esetén a termékek visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli!

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

 

 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 29. § (1) e) pontja ilyen kivételnek kimondja:

„olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza”

Ennek értelmében az egészségvédelmi és higiéniai szabályokat betartva bontott vagy sérült csomagolású terméket nem áll módunkban visszavenni!

Az elállási jogot részletesen a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza, melyet itt elolvashat.

 

 

Termékkínálat leírása

Bio- és konvencionális élelmiszerek, illóolajak, kozmetikumok, tisztítószerek

Termékek, árak, akciók

A termékek leírása és ára a termékek adatlapján olvasható. Az ár forintban értendő és az ÁFA-t tartalmazza. Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a szolgáltató jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, a szolgáltató jogosult a megrendelést törölni, kivéve, ha az eltérés elenyésző.

A honlapon feltüntetett akciók érvényessége azon megrendelésekre terjed ki, melyek az akciós áron lettek leadva, maximálisan 10 napon belüli kiszállítással. Akciós termékek esetén az akció időtartama visszavonásig érvényes. Mindenkori akcióinkat megtekintheti a Jelenlegi AKCIÓK lapunkon.

Amennyiben egy termék készlethiány miatt nem kapható, a szolgáltató a vásárlót tájékoztatva törölheti a megrendelésből. A vásárló ezen esetben telefonos vagy elektronikus (e-mail, sms) formában tájékoztatást kap, megrendelésétől elállhat. A rendeléstől való elállást a vásárlónak mindenképpen jeleznie kell!

Szállítás

A szolgáltató

A vásárló a szolgáltató szállítási és fizetési információk lapján kaphat felvilágosítást.

Fizetési módok

A termék ellenértékének megfizetése az alábbiak szerint történhet:

Futárszolgálattal (GLS) történő szállítás esetén a vásárló bankkártyás fizetéssel vagy átutalással előre tudja kiegyenlíteni a megrendelés összértékét. Utánvétes fizetés esetés a futárnak köteles a vételárat készpénzben megfizetni a termék kiszállításakor, számla ellenében. A számla tartalmazza a futárszolgálat költségét is. Bankkártyás fizetéssel kapcsolatban a szolgáltató Bankkártya elfogadás lapján kaphat további felvilágosítást.

Számla

A szolgáltató minden megrendelésről ÁFÁ-s számlát állít ki kizárólag a regisztráló vásárló (pl. magán személy, cég) nevére és címére. A szolgáltató a kiállított számlát a regisztráló vásárló címére küldi el, kiszállítás esetén (futárszolgálati vagy átvételi ponton fizetett átvétel esetén) az átvételt követően vagy azzal egy időben, automatikusan. Amennyiben a szolgáltató számlát állított ki és a vásárló helytelenül adta meg címét és ezen okból nem kapta meg az számláját, ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

Garancia, szavatosság

1. Termékszavatosság

A szolgáltató kizárólag új, bontatlan csomagolású termékeket értékesít. A szavatossági idő terméktípustól függően változó.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ön a Biopont Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, ezért javasoljuk, hogy még a termék szavatossági idejének lejárta előtt jelezze igényét!

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 

2. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári

Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás

számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve

nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt,

vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon

belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő...., de legfeljebb egy év.

 

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni.

Vásárlót a teljesítéstől számított 2 éven belül kellékszavatossági jog megilleti, 

ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Felelősség kizárása

Az Interneten keresztül történő vásárlás esetén feltételezhető, hogy a vásárló ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az előforduló hibákra.

A szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak a szolgáltatónak.

Egyéb rendelkezések

A szolgáltató jogosult jelen szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a  web áruházban való közzététel időpontjától hatályosak. Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő vásárlási feltételeket kell alkalmazni.

Törzsvásárlói program működés/szabályzat

A törzsvásárlói programban való részvételhez regisztrálás szükséges a https://biopont.hu/torzsvasarloi-program oldalon. A regisztrációt követően bejelentkezve már az 5% - al csökkentett kedvezményes árak jelennek meg és a vásárló e-mailben értesül, arról hogy bekerült a törzsvásárlói programba. Ettől kezdve, amint a vásárló webáruházban leadott rendeléseinek összértéke egy éven belül eléri a 20.000 forintot a webáruház magasabb kedvezmény csoportba sorolja őt és 10% kedvezményben részesül.

Ettől kezdve, amint a vásárló webáruházban leadott rendeléseinek összértéke egy éven belül eléri a 50.000 forintot a webáruház magasabb kedvezmény csoportba sorolja őt és 15% kedvezményben részesül, erről a vásárló e-mailben értesül.

Ettől kezdve, amint a vásárló webáruházban leadott rendeléseinek összértéke egy éven belül eléri a 80.000 forintot a webáruház magasabb kedvezmény csoportba sorolja őt és 20%  kedvezményben részesül, erről a vásárló e-mailben értesül.

Az 1 év elteltével a rendszer megvizsgálja, hogy a vásárló a kedvezményes csoportba sorolás óta elköltötte-e kedvezményes csoportban maradáshoz szükséges összeget, amennyiben igen, úgy a csoporttagsága automatikusan meghosszabbodik egy évvel, ha pedig nem, akkor a vásárló az 5% kedvezményt biztosító csoportba kerül, erről a vásárló e-mailben értesül.

A törzsvásárlói kedvezmények nem érvényesek az akciós termésekre és nem vonhatóak össze egyéb kedvezményekkel.

Kupon

A webshopunkban a Biopont Kft. által közvetlenül és partneri együttműködés keretében közvetetten kibocsájtott kuponok használhatók fel. Egy kupon vagy százalékos vagy fix összegű kedvezményre jogosíthat. A fix összegű kupon minden esetben bruttó értékben és forintban értendő.
Az online kupon nem váltható át pénzre, nem adható vissza belőle pénz, vagyis, ha a vásárlás értéke nem éri el a kupon mértékét, akkor az egész kupon felhasználásra kerül.
A felhasznált kupon kódja megjelenik a visszaigazoló e-mail-ben. A lejárt vagy felhasznált kupon újra nem használható.
A nem névre szóló kuponok átruházhatóak, de a névre szóló egyedi kedvezmények átruházása szigorúan tilos.
A kupon kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.
Az online kupon többszörösítése, utánképzése, másolása, hamisítása tilos!
A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruház részéről a kupon elfogadására, a kuponnal igénybe vehető szolgáltatásra, termékre, a kupon jogosulatlan felhasználása esetén!
 

A kupon felszanálása


Kupont a Kosár tartalmának ellenőrzésekor, a fizetési adatok megadásával egyidejűleg lehet beváltani. A Kuponkód mezőbe kell az online kupon kódját beírni, majd a „Kupon beváltása” gombra kattintva lehet a kedvezményt érvényesíteni.
Ha mégsem szeretnénk a rendelésnél a kupont beváltani, a kupon sorában található „Eltávolítás” gombbal törölhetjük azt. Ilyen esetben a kupon később felhasználható marad.

Amennyiben szeretné letölteni Általános Szerződési Feltételeinket, azt itt letöltheti.

Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

Társaságunk nem rendelkezik saját etikai kódexel. Működésünk során a hatályos jogszabályok betartása mellett mindig törekszünk a felmerülő vitás kérdéseket gyorsan és minden fél számára kielégítően rendezni.

A Vásárló a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Postai úton:
Székhely: 2451 Ercsi Biopont utca 1.
 

Elektronikus formában:
Központi e-mail: biopont@biopont.com
Rendelés e-mail címe: rendeles@biopont.com

Telefonon:
+36 30 207-7918 vagy +36 30 687-7227

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát, valamint a panaszra adott érdemi válaszát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Vásárlónak.

A Vásárló írásbeli panaszát a Szolgáltató a beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

Online vitarendezés

fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozta az online vitarendezési platformot.

Ön az online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti online vásárlással kapcsolatos panaszának rendezését. Az online vitarendezési platform a https://ec.europa.eu/odr oldalon érhető el.

Az online vitarendezési platform célja, hogy elősegítse az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban (Norvégia, Izland, Lichtenstein) letelepedett kereskedők közötti online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezését.

Békéltető testület

A vállalkozást a békéltetőtestület eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Vásárló a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a vitás ügy rendezését a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje.

A Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 36/C. § (1) bekezdése szerinti általános alávetési nyilatkozatot nem tett.

Békeltető testületi eljárás – illetékességi októl függően – az alábbi békéltető testületeknél kezdeményezhető:

a.) A Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint az ÁSZF 2. számú mellékletében felsorolt békéltető testületekhez fordulhat.

b.) A Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testület elérhetősége a következő

 

Fax száma: +36-1-488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6

telefon: (22) 510-310310

e-mail cím: fmkik@gmkik.hu : bekeltetes@fmkik.hu

 

 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: +36-1-488-2131

Fax száma: +36-1-488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu (link sends e-mail)


 

 

A békéltető testületek elérhetőségéről és a békéltető testületi eljárásról további részletes információk a www.bekeltetes.hu oldalon érhetők el.


 

Egyéb rendelkezések

A szolgáltató jogosult jelen szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a  web áruházban való közzététel időpontjától hatályosak. Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő vásárlási feltételeket kell alkalmazni.

Weblapunk tárhelyszolgáltatója:

A szolgáltató neve: Deploy IS Kft. (adószám: 14483855-2-41)
A szolgáltató címe: 1032 Budapest, Ágoston u. 2. 
A virtuális szerver szolgáltatás ügyfélszolgálat elérhetőségei:
- email: vps@deployis.eu vagy info@deployis.eu

 

 Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

 • A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.

 • A személyes adatok, továbbá a mentett postai címek bármikor ellenőrizhetőek, megváltoztathatóak bejelentkezés után az Adatmódosítás menüpontban.

 • A megrendelés adatai a megrendelést lezáró áttekintő lépés során a Kosár alján megjelenő Vissza gomb segítségével módosíthatóak.

 • Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, és ezt utólag veszi észre, kérjük, jelezze ügyfélszolgálatunkon a biopont@biopont.come-mail címen vagy telefonos elérhetőségeinken vagy a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva.

  Fontos, hogy a rendelést követően ezt haladéktalanul tegye meg, mert akár 1 munkanapon belül kézbesíthetjük a megrendelt termékeket!