Gyereknapi DM nyereményjáték | biopont
DM nyereményjáték
NYERD MEG
a BIO POWER ajándékcsomagot és egy családi belépőt a Vasúttörténeti Parkba
A DM GYEREKNAPRA!
Biopont dm gyereknapi nyereményjáték – Facebook játék
Melyik a BIO POWER sorozat két új íze?
  • epres és enyhén sós
  • pizzás és mangó-banános
  • szilvás és enyhén sós
Válaszolj helyesen a Facebook oldalunkon feltett kérdésre és nyerd meg az 5 db szuperhősből álló Bio Power ajándékcsomagot, valamint egy családi belépőt a Magyar Vasúttörténeti Parkba dm Gyereknapra, 2019. 05. 25-ére!

A dm Gyereknap részletes programja az alábbi linkeken elérhető:
https://www.dm.hu/uj/gyermeknap/programok/
https://www.dm.hu/uj/gyermeknap/fellepok/

Játszani itt tudsz:
https://www.facebook.com/Biopont

JÁTÉKSZABÁLYZAT:
Biopont Facebook Nyereményjáték 2019. május 13.
Játék szervezője: Biopont Kft. Székhelye: 2451 Ercsi, Biopont u. 1.
Szervező végzi a Biopont Facebook Nyereményjáték Május 13. elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

I. A játék meghatározása:
Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) regisztrált felhasználói felületén (a továbbiakban Szervezői Facebook oldal) Biopont dm Gyereknapi Nyereményjáték bejegyzéshez kommentelők között 1 db ajándékcsomagot és 1 db családi belépőt  a Magyar Vasúttörténeti Parkba a dm Gyereknapra (2019. 05. 25-ére) sorsol ki egy fő részére.
 
II. A Játékban való részvétel feltételei:
A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amelyből megállapítható a személye és a kora. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.biopont.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

III. A Játék menete
A Játékosnak kommentben válaszolnia kell a posztban feltett kérdésre. A helyes válaszadók között Szervező ajándékcsomagot és belépőjegyet sorsol ki. A nyertes felhasználó nevét a Szervező a játék poszt alatti kommentben írja ki a sorsolás napján. A nyertes felhasználó üzenetet küld a Szervezőnek Biopont Facebook oldalon, és az adategyeztetések után a nyeremény ajándékcsomagot és a belépőjegyet a Szervező a helyszínen adja át a nyertesnek. A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.
 
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
 
IV. A sorsolás módja
Facebook Nyertes alkalmazás https://socialwinner.besocial.hu oldalon keresztül

V. Játék időtartama
Játék kezdete: 2019. 05. 13.
Játék vége: 2019. 05. 22.
Eredményhirdetés: 2019. 05. 22. poszt alatti kommentben

 

VI. A nyeremény ajándékcsomag tartalma:
1 db Extrudált kukorica, sótlan, gluténmentes BIO 70 g (BIO POWER)
1 db Extrudált kukorica, enyhén sós, gluténmentes BIO 70 g (BIO POWER)
1 db Extrudált kukorica, valódi eperporral, gluténmentes BIO 70 g (BIO POWER)
1 db Extrudált kukorica, valódi mangó és banán porral, gluténmentes BIO 70 g (BIO POWER)
1 db Extrudált kukorica, pizza ízesítéssel, gluténmentes BIO 70 g (BIO POWER)
1 db Családi belépő (2 felnőtt + 2 gyerek) a Magyar Vasúttörténeti
        Parkba a dm Gyereknapra (2019. 05. 25-ére)

VII. Egyéb rendelkezések
A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.
Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook platform üzemeltetőjét Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.
Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.
A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2019. 05. 13.