ANANDAM nyereményjáték | biopont

Nyerj Anandam ajándékcsomagot!

 

Biopont - Anandam nyereményjáték – Facebook játék

 

 

Válaszolj helyesen a Facebook oldalunkon feltett kérdésreés nyerd meg a 4 db termékből álló Anandam ajándékcsomagot!


Játszani itt tudsz:
https://www.facebook.com/Biopont


JÁTÉKSZABÁLYZAT:

Biopont Facebook Nyereményjáték 2019. július 8.

Játék szervezője: Biopont Kft. Székhelye: 2451 Ercsi, Biopont u. 1.

Szervező végzi a Biopont Facebook Nyereményjáték Július 8. elnevezésű nyereményjáték - a továbbiakban: Játék - teljes körű lebonyolítását.

I. A játék meghatározása:

Szervező nyereményjátékot hirdet melyben vállalja, hogy a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) regisztrált felhasználói felületén (a továbbiakban Szervezői Facebook oldal) Biopont Anandam Nyereményjáték bejegyzéshez kommentelők között 1 db ajándékcsomagot sorsol ki egy fő részére.

II. A Játékban való részvétel feltételei:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki rendelkezik saját Facebook felhasználói fiókkal, amelyből megállapítható a személye és a kora. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.
Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.biopont.hu oldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

III. A Játék menete

A Játékosnak kommentben válaszolnia kell a posztban feltett kérdésre. A kommentelők  között Szervező ajándékcsomagot sorsol ki. A nyertes felhasználó nevét a Szervező a játék poszt alatti kommentben írja ki a sorsolás napján. A nyertes felhasználó üzenetet küld a Szervezőnek Biopont Facebook oldalon, és az adategyeztetések után a nyeremény ajándékcsomagot a Szervező postai úton juttatja el a nyerteshez az általa megadott címre a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül.  A sikertelen értesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

IV. A sorsolás módja

Facebook Nyertes alkalmazás https://socialwinner.besocial.hu oldalon keresztül

V. Játék időtartama

Játék kezdete: 2019. 07. 08.
Játék vége: 2019. 07. 15.
Eredményhirdetés: 2019. 07. 15. poszt alatti kommentben

VI. A nyeremény ajándékcsomag tartalma:

1 db ANANDAM baby hipoallergén mosógél púder illattal 1 l
1 db ANANDAM baby hipoallergén öblítő púder illattal 1 l
1 db ANANDAM ECO mosogatószer, Citrus 500 ml
1 db ANANDAM ECO hipoallergén öblítő, Levendula és vanília 1 l

VII. Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.
Játékos, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a Facebook platform üzemeltetőjét Facebook Ireland Limited Hannover Reach, 5-7 Hannover Quay Dublin 2, Ireland VAT Reg. No. IE9692928F teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.
Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen Játék – a Facebook Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a promóciót a Facebook nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.
A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Budapest, 2019. 07. 08.