Lélekpont - teljesség útján

ÚJ GENERÁCIÓS INDIGÓ GYEREKEK

Az emberiség számára nagyon fontos, égetően időszerű és csodálatos üzeneteket adnak át az indigók. Életükkel, viselkedésükkel, reakcióikkal utat mutatnak, példát jelentenek. Átvisznek minket egy magasabb értékrendű, magasabb dimenziójú világba, de csak akkor, ha fogadjuk és észrevesszük segítségüket. Akkor, ha nem őket akarjuk belepréselni a rosszul, hamisan működő, materialista szemléletű jelen világunkba és a régi sztereotípiákba, hanem a szemléletünket fellazítva, befogadjuk az új szellemiséget.

ÚJ GENERÁCIÓS INDIGÓ GYEREKEK – FELELŐSSÉGTELJES SZÜLŐK
Az emberiség számára nagyon fontos, égetően időszerű és csodálatos üzeneteket adnak át az indigók. Életükkel, viselkedésükkel, reakcióikkal utat mutatnak, példát jelentenek. Átvisznek minket egy magasabb értékrendű, magasabb dimenziójú világba, de csak akkor, ha fogadjuk és észrevesszük segítségüket. Akkor, ha nem őket akarjuk belepréselni a rosszul, hamisan működő, materialista szemléletű jelen világunkba és a régi sztereotípiákba, hanem a szemléletünket fellazítva, befogadjuk az új szellemiséget.

Szemünk előtt történik az emberiség szellemi evolúciója. Számos felmérés bizonyította, hogy az indigó gyerekek IQ-ja jellemzően 130-140 között van. Ezek a felmérések az 1980-as évektől zajlanak, amióta felfigyeltek az indigó aurájú, nehezen nevelhető, hatodik érzékkel rendelkező gyerekgenerációra. Indigóknak, új generációs gyerekeknek azokat nevezem, akik jó céllal, segítő szándékkal, nemes feladatokhoz használják a képességüket. Véleményem szerint nem a különleges képességek, hanem az életfeladat, a jobbító, felemelő szándék, a pozitív gondolkodás, a magas EQ és IQ jellemzi a szellemi evolúció gyermekeit.

Miről ismerhetők fel az indigógyermekek?
Egy indigó eleven, tüzes energiákkal rendelkező spirituális harcos. Gyors, fejlett a problémaátlátó-megoldó képessége, emellett az egyhangúságot, ismétléseket, monotóniát nehezen viseli. Intelligens, szuverén, önálló már kicsi gyerekként is. Okos, kiváló a memóriája. Antiszociális megnyilvánulásai leginkább abból adódnak, hogy nem éppen megalkuvó típus, mivel hiányzik belőle a vágy, hogy beilleszkedjen társadalmunk rendszerébe. Éppen ezért egy indigógyerek nehezen találja helyét a világban, gyakran nem értik itt tartózkodásuk okát. Életük célja általában huszonhat-huszonhét éves korban kristályosodik ki előttük, ekkor ráeszmélnek magasabb rendű feladatukra. Nagyon, szinte fanatikus módon érzékenyek a tudományok és a művészetek iránt.
Ezen gyerekek feladata, hogy vezetők legyenek az előttünk álló nehéz időkben, és a jövő magasabb tudatszintű-szellemiségű társadalmát alkossák. Született filozófusok, akik eszmélésük első pillanata óta az élet értelméről, a föld megmentésének lehetőségeiről gondolkodnak. Jellemző rájuk, hogy nem tudnak és nem akarnak hazudni, így mástól sem tűrik.
Mitől különlegesek még az indigógyerekek?
Temperamentumosnak és elkötelezettnek kell lenniük. A baráti társaságaikban arról beszélnek, filozofálnak, hogyan lehetne megváltoztatni jó irányba a világot, mi az élet értelme, vagy a vallások ősi bölcseleteit vitatják meg, vagy a háborúk okait keresik, olvasmányaikat megbeszélik és ilyen témájú filmeket néznek, beszélnek meg. Mindezt már általában 11 éves, kiskamasz koruktól. A kristálygyermekek még korábban, 5-6 évesen már igen komolyan foglalkoznak a világ sorsával, a Föld helyzetével. Mivel az indigó gyerekek kollektív célja egy új, becsületes világ alapjainak megteremtése, belső detektoraik, melyek a hazugságot jelzik, veleszületettek. Az indigó gyerekek képtelenek alkalmazkodni a számukra nem megfelelő, hamis vagy etikátlan helyzetekhez. A belsőszemes látóképességük erősen működik, még akkor is, ha kamaszként elnyomják, vagy nem beszélnek róla. Látnak energiákat, itt ragadt lelkeket, sőt be tudják hívni a meghalt rokonokat. Spontán visszaröppennek előző életekbe, vagy megéreznek, látnak jövőbeli eseményeket. Van, aki álmában, van aki ébren is. A látó-érzékelő képesség természetesen nem válogatja szét a jó és szép energiákat és identitásokat a nem jóktól, aki lát, az lát ezt is azt is. Csak a fogadó lélektől vagy pszichés beállítódástól függ, melyiket látja gyakrabban. Vagyis, ki melyikkel van hasonló rezgésszinten és melyikre figyel jobban, melyikre kíváncsi. Ez okból az indigó gyerek gyakran fél a sötétben, vagy egyedül nem mer aludni.
Mire figyeljünk, ha gyermekünk indigó?

Nem könnyű indigó gyerek szülőjének lenni, mert ezek a gyerekek vakmerőek, kalandkeresőek, igen nagy az önbizalmuk és nincs veszélyérzetük. A szülő honnan is tudhatná, hogy gyermeke tudattalanjában ott lapul a bizonyosság, hogy neki nem történhet baja, hiszen dolga van a Földön, és semmi sem történik vele véletlenül.
Aki hazudik, színlel, képmutató, azt észreveszik rögtön és szembesítik vele. Így elveszti a tekintélyét az illető előttük, legyen az tanár, igazgató vagy szülő. Vagyis a tekintélyelvű nevelés náluk nem működik! Valós emberi értékei és a tudása, a profizmusa miatt tudnak valakit tisztelni, szeretni, sőt rajongani érte.
Nincs meg bennük az alkalmazkodóképesség, ami megvédené őket a konfliktusoktól. Képtelenek figyelmen kívül hagyni az érzelmeiket, képtelenek megjátszani azt, hogy minden rendben van, ha nem ez az igazság. Az érzékeny lelküknek, az ingerben gazdag környezet mellett, főleg szabadságra van szüksége. E nélkül sajnos elvesztik önmagukat. Amit nehezen viselnek, eltérítheti, összezavarja őket, elsősorban: az értékrendek körüli bizonytalanság, az etikátlanság; a médiák általi manipuláció és erőszakosság; a hihetetlenül nagy túlkínálat mindenben, a zűrzavar; a kicsi kortól versenybe, megmérettetésbe kényszerítés; az őszinte egymásra figyelés, érzelmi nyitottság és a szabadság hiánya. A lelkük annyira más értékrendet képvisel, mint a lassan átalakuló, múltba hulló jelen életfelfogás, hogy segítség nélkül nem találják meg a helyüket, sem hiteles szerepüket. Ezért is fontos, hogy értő szülői figyelmet és segítséget kapjanak ezek a gyerekek. Céljuk, életútjuk – ha rajtuk múlik – mindenképp beteljesül, de nem mindegy, milyen gyermekkorral kell megküzdeniük. – P.K. Sz.