Lélekpont - teljesség útján

ARCTÉRKÉP - Olvasd el arcom üzenetét!

Testünk minden része fontos szerepet játszik a metakommunikációban, legkifejezőbb eszköze azonban az arc.

Testünk minden része fontos szerepet játszik a metakommunikációban, legkifejezőbb eszköze azonban az arc.

 

Ami szembetűnő

Arcunk öt meghatározó jellemzővel rendelkezik: az arcforma, a szemöldök, a szem, az orr és a száj. Ezek annyira jellemzőek egy adott személyre, hogy agyunk csak ezeket jegyzi meg, nem pedig a teljes arc képét. A bűnügyi fantomképet készítő grafikusok is ezeket a jellegzetes vonásokat használják fel munkájuk során.

Az arcforma vizsgálatánál több jellemzőt is figyelembe kell vennünk, például az egyes csontok elhelyezkedését és a bőr színét. A keleti gyógyászatban az arc a szervek közül a tüdővel, az elemek közül a levegővel áll kapcsolatban, így megmutatja, hogy milyen hatásfokkal továbbítja a tüdő az oxigént a vérbe.

 

Érzelem és arcjáték

Arcunk nemcsak egészségünkről, hanem érzelmeinkről is árulkodik, sápadtságával vagy pirulással híven tükrözi pillanatnyi érzelmeinket. Akinek mindig vörös az arca, az inkább kimutatja érzelmeit, míg a sápadt bőr az érzelmek takargatására utal. A telt arcúak szívesen megmutatják a külvilágnak érzelmeiket, és könnyen teremtenek kapcsolatot másokkal. A beesett orca vagy a kiálló járomcsont ellenben arra utal, hogy viselője befelé forduló, problémáit nehezen osztja meg másokkal.

 

Szemöldök és személyiség

A szemöldök vizsgálatánál nemcsak a formát és a vastagságot kell tanulmányoznunk, hanem azt is, hogy beszéd közben milyen mozgásokat végzünk vele. Ha értőn figyeljük, akkor felfedheti előttünk a megfigyelt személy jellemének mélyebb, nem mindig tudatos régióit is. A szemöldök hossza az állhatatosság jelzője. Minél hosszabb az íve, viselője annál kitartóbb. A vastagság azt jelzi, mennyire erőteljes az illető személyisége. A vastag, bozontos szemöldökűek erős személyiségűek, akik gyakran mély benyomást tesznek környezetükre még akkor is, ha ezt nem erőszakosan teszik. A két szemöldök közötti távolság arra utal, mennyire földhözragadt tulajdonosa. A távol ülő szemöldökkel rendelkezők szeretik és igénylik a változásokat.

Ha egy szemöldököt vizsgálunk, akkor a legszembetűnőbb jellemző a forma. Az erősen felfelé ívelő szemöldök arra utal, hogy a személy öntudatos, ambíciózus. Az egyenes vonalú szemöldökkel rendelkezők általában megfontoltak, türelmesek, gondolatokban gazdagok. A nagyon vékony szemöldök tulajdonosa ellenben türelmetlenebb, ugyanakkor könnyen alkalmazkodik másokhoz és bármilyen témáról képes hosszan elbeszélgetni.

           

Szem a lélek tükre

A szem megfigyelése mindenkinél ösztönös, nem véletlenül hívjuk a lélek tükrének. Született képességünk, hogy felismerjük a legkülönbözőbb érzelmeket mások szemében. Emellett azonban a szem arcon való elhelyezkedése, fizikai tulajdonságai is sokat elárul viselője személyiségéről. A távol ülő szemek – úgy, mint a szemöldök esetében – azt jelentik, hogy tulajdonosuk szereti a változatosságot, a kalandokat; a közel ülő szemű emberek egyenes jellemek, koncentráltak, gyakran azonban szűklátókörűek. A nagy szemek a nyitottság, az engedékenység mutatói. Minél nagyobb valakinek a szeme, annál kedvesebb, udvariasabb személyiség. A kidülledő szemek azt jelzik, hogy tulajdonosuk nyílt és fogékony az új tapasztalatokra. Nem csak a fizikai tulajdonságok, hanem a mozgás is jelzés értékű. Ha a szem sokat mozog, az a figyelem kizökkenésére, unalomra utal, de az idegesség, betegségre való hajlam jele is lehet.

 

Orr, ami érzelmeinket illeti

Az orr a hagyományos keleti gyógyászatban a szívvel való kapcsolatot jelzi, így az orrhegy megfigyeléséből megtudhatjuk, hogy az adott személy hogyan képes kifejezésre juttatni érzéseit. Az orrnyereg arra utal, hogy tudunk megbirkózni saját érzelmeinkkel.

Profilból tekintve a magasabb orrnyereg motivációt és ambíciót jelez. Ilyen típusú orral rendelkezik nagyon sok üzletember is. A kisebb orr alacsonyabb orrnyereggel a jó csapatmunkára való hajlam jelzője. Szemből vizsgálva a keskeny orrnyereg annak a jele, hogy viselője ragaszkodik gondolataihoz, érzelmeihez, nehezen bocsát meg. A nyeregnél kiszélesedő orr olyan emberre utal, aki szívesen rejtőzködik.

           

Száj és élményeink

Arcunk ötödik jellemzője a száj. A széles száj az élet és az új élmények habzsolása iránti vágyat jelzi, míg a keskeny száj a szerénység és a szorgalom jele. A telt ajkak tulajdonosa élvezi az élet ajándékait és próbálja a legtöbbet kihozni abból, ami megadatott neki.

 

Amit az arcról olvasunk izgalmas információkat ad, de e mellett is járjunk nyitott szemmel és szívvel a világban!

 

Nyíri Tímea